ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive (เขตภาคเหนือ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive (ภาคใต้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Executive (Modern Trade) *ด่วน* ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.