ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต (อาหารเสริม) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถยนต์ขนส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.