ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกคลังและจัดส่ง 18,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 14 lists.