ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง 17,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 13 lists.