ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการซ่อมบำรุง 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกคลังและจัดส่ง 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 13 lists.