ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการซ่อมบำรุง 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |