ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง 17,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ (ด่วนมาก) 14,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.