ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |