ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการฟาร์มสัตว์ปีก (ในประเทศ) 30,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฟาร์มสุกร (ในประเทศ) 30,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
สัตวแพทย์วิชาการ ด้านสัตว์ปีก (ในและต่างประเทศ) 30,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการ ด้านสัตว์ปีก(สัตวบาลส่งเสริม) ต่างประเท... 30,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |