ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสัตว... ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำประเทศจีน-กวางโจว ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำประเทศจีน-กวางโจว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาจีน(ประจำประเทศจีน-กวางโจว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
HR Manager (ประจำสำนักงานตึกช้าง ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 43 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |