ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักรังสีเทคนิค ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พยาบาลวิชาชีพ ICU,OPD,IPD,Nursery,ห้องผ่าตัด,ฉุกเฉ... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เภสัชกร 22,000 - 26,500 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ **** ด่วนมาก **** ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ **ด่วนมาก** ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.