ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพ ICU,OPD,IPD,Nursery,ห้องผ่าตัด,ฉุกเฉ... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าเวรเปล , เจ้าหน้าที่เวรเปล **ด่วนมาก** ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 7 lists.