ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ /นักโปรแกรมเมอร์ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล *** ด่วนมาก*** พร้อมสัมภาษณ์ท... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ **** ด่วนมาก **** ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ !! ด่วน !! ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 6 lists.