ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Machine Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ธุรการ Engineering (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Design Engineer 3D ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 12 lists.