ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Machine Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Mold & Design Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Die Casting Manager ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Maintenance Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.