ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Machine Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Die Cast Engineer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก MACHINE ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.