ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Online Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (แผนกทรัพยากรบุคคล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Co-ordinator (China) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ประจำโครง... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.