ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Specification ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Project (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างคุมเครื่องเลเซอร์/ไฟเบอร์เลเซอร์ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.