ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Interior Design (ออกแบบ เขียนแบบ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารฝึกหัด (Management Trarnee) (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Office Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.