ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Office Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Specification (ด่วนมาก) 27,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.