ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Specification ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Project (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าบัญชี/สต๊อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.