ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Interior Design (ออกแบบ เขียนแบบ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Office Engineer วิศวกรสำนักงาน (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.