ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Interior Design (ออกแบบ เขียนแบบ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Office Engineer วิศวกรสำนักงาน (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Specification (ด่วนมาก) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.