ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าการเงิน / เจ้าหน้าที่อาวุโส 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 18,000 - 20,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า (ถ.มหาพฤฒาราม) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ถ.รางรถเก่า) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.