ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า (ถ.มหาพฤฒาราม) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (การตลาด) (ถ.มหาพฤฒาราม) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ถ.มหาพฤฒาราม) 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.