ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าการเงิน / เจ้าหน้าที่อาวุโส 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 18,000 - 20,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม) 16,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Import (ถ.มหาพฤฒาราม) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.