ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา / Counselor 14,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์และห้องผ่าตัด(ศูนย์เลสิค รั... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี(บริษัท รัตนินกิมเบล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
OPD Nurse(พยาบาลผู้ป่วยนอก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.