ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกเคหะรักษ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างประกอบแว่นตา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Screening Nurse(พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
UR-Nurse(พยาบาลพิจารณาสินไหม) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |