ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่คัดกรอง (จบสาขาสาธรณสุขศาสตร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ด้านสายตา(Product Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Screening Nurse (พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |