ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา / Counselor 14,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาอารบิก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล(HRM Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลผู้ป่วยใน (IPD Nurse) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พ่อครัว/แม่ครัว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.