ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างแมคคาทรอนิกส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบDraftman (งานถนน สะพาน รถไฟรางคู่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรหัวหน้างาน Truss ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนก่อสร้าง (งาน Launching) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |