ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง (เจ้าหน้าที่อะไหล่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน(ก่อสร้าง) ประจำไซต์งานลำตะคอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน(หน่วยงานราชการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 42 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |