ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเพลท ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดจำหน่าย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายโฆษณานิตยสาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.