ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระยะเวลา 6 เดือน) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Sales and Marketing Officer 17,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการ ศูนย์บริการรถยนต์ (ประชาชื่น 15) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.