ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมเครื่องดนตรี 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดส่ง 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถ* 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา ทุกสาขาวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.