ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐ... ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการฝ่ายขายไส้กรอกและลูกชิ้น ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำจังหวัดนครปฐม) ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นครปฐม
ล่ามภาษาพม่า ไม่ระบุ นครปฐม
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |