ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Representative ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยแผนกทรัพยากรบุคคล(HR Supervisor) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Chief Accountant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.