ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยแผนกทรัพยากรบุคคล(HR Supervisor) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Chief Accountant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Staff ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Design Engineer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Training officer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 7 lists.