ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Receptionist 14,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
Secretary 15,000 - 17,000 สมุทรปราการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/บุคคล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Chief Accountant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.