ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยแผนกทรัพยากรบุคคล(HR Supervisor) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Chief Accountant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Textile Chemistry / Textile Chemical Engineering ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เชียงใหม่ ไม่ระบุ เชียงใหม่
ล่าม / เลขานุการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 6 lists.