ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ) 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยาง ประจำศูนย์บริการยางรถ Continental (จ.ชลบุร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำศูนย์บริการยางรถ Cont... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ประจำโรงงานราชบุรี/ศูนย์บริการชลบุรี... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.