ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย กรุงเทพฯ (บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ) 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยาง ประจำศูนย์บริการยางรถ Continental (จ.ชลบุร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำศูนย์บริการยางรถ Cont... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ประจำโรงงานราชบุรี/ศูนย์บริการชลบุรี... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.