ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน Store ประจำศูนย์บริการยาง CONTI TRUCK SER... ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานขาย กรุงเทพฯ (บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานห้องแล็ปฝ่ายเทคนิค 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมรถยนต์ (รถใหญ่) ประจำศูนย์บริการยาง CONTI... ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานฝ่ายผลิต ประจำจังหวัดราชบุรี ไม่ระบุ ราชบุรี
Total 10 lists.