ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคบริการ (ฝ่ายขาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย กรุงเทพฯ (บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Technical Sales (Chemical) 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยาง ประจำศูนย์บริการยางรถ Continental (จ.ชลบุร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ประจำโรงงานราชบุรี/ศูนย์บริการชลบุรี... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.