ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Secretary เลขานุการฝ่ายขาย 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย/Sales Manager (บจก.ยูโรไทร์) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย กรุงเทพฯ (บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
HR Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างยาง ประจำศูนย์บริการยางรถ Continental (จ.ชลบุร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.