ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเติมแก๊สรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ทนายความ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถบรรทุกแก๊ส LPG (ด่วนที่สุด) 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าบัญชี 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.