ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถบรรทุกแก๊ส LPG (ด่วนที่สุด) 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างยนต์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าบัญชี 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.