ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ด่วนมาก) 10,000 - 14,000 -
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าบัญชี 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Messenger ( พนักงานขับรถรับ-ส่งเอกสาร ) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ทนายความ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.