ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเก็บเงิน(แคชเชียร์) ประจำปั๊ม (ด่วนที่สุด) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างยนต์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ด่วนมาก) 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.