ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบริการหลังการขาย)ประจำโครงการ... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย(After Sales Services O... ไม่ระบุ นนทบุรี
นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว(ฝ่ายบัญชี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/เจ้าหน้าที่ขายโครงการอาวุโส ... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 4 lists.