ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Service ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator) 13,000 - 18,000 ปทุมธานี
Graphic Designer (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.