ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Asst.Product / Brand Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Accounting Manager (ด่วน) 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.