ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Sea Export Documentation Officer 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Warehouse Supervisor ประจำคลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร... ไม่ระบุ ระยอง
Total 10 lists.