ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างอาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิกประสานงานโครงการ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.