ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Secretary (Head Office) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายที่พักอาศัย (Residentilal Sales) จ.นครรา... ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำอาคารสูง) พระร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอาคารลูกค้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.