ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ - ผู้บริหาร 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ - ส่วนกลางของบริษัท 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายที่พักอาศัย (Residentilal Sales) จ.นครรา... ไม่ระบุ นครราชสีมา
พนักงานส่งเอกสาร ( Messenger ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.