ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Administrative Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ - ผู้บริหาร 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ - ส่วนกลางของบริษัท 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Secretary (Head Office) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายที่พักอาศัย (Residentilal Sales) จ.นครรา... ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 13 lists.