ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานควบคุมผลิตภัณฑ์ (Software tester) ด่วน !!!!... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยนักวางระบบ (โปรแกรมบัญชี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิทยากรฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.