ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการจัดซื้อ(เพศชายเท่านั้น) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.