ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการจัดซื้อ(เพศชายเท่านั้น) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์สำหรับการขึ้นทะเบียนยาส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.