ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์สำหรับการขึ้นทะเบียนยาส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ R&D ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการเอกสารฝ่ายโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.