ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์ 13,000 - 14,500 กรุงเทพมหานคร
บัญชี/การเงิน 12,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
เลขาผู้บริหาร 10,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนขายสินค้าเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การแพทย์และทันตกร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน IT ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |