ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการสายการบิน 11,500 - 13,000 สมุทรปราการ
Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย - Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร X-ray สนามบินภูเก็ต 10,000 - 13,000 ภูเก็ต
พนักงานวินิจฉัยภาพ (X-ray Cargo) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.