ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต 9,500 - 12,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร X-ray สนามบินภูเก็ต 10,000 - 13,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-สนามบินสุวรรณภูมิ 11,000 - 13,000 สมุทรปราการ
พนักงานวินิจฉัยภาพ (X-ray Cargo) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 10 lists.