ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานแพ็คสินค้า/เตรียมสินค้า 9,000 - 12,000 สมุทรปราการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า 9,000 - 15,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.