ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
3D Animator/ Rhino 3d / Matrix CAD Designer ***Urg... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ นนทบุรี
High End Jewelry Master Model Maker (Handmade / Se... ไม่ระบุ นนทบุรี
HR Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 6 lists.