ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก /ช่างไฟฟ้า 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกธุรการและจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายยานยนต์/ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการและสวัสดิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.