ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานพัสดุชายประจำสาขาเชียงราย ไม่ระบุ เชียงราย
บริกร (เด็กรถ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานพัสดุประจำสาขาเชียงใหม่ (เพศหญิง) ไม่ระบุ เชียงใหม่
พนักงานพัสดุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.