ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานจำหน่ายตั๋ว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป(แม่บ้าน,ทำความสะอาด,ซักรีด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานพัสดุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานพัสดุประจำสาขาเชียงใหม่ (เพศหญิง) ไม่ระบุ เชียงใหม่
พนักงานพัสดุชายประจำสาขาเชียงราย ไม่ระบุ เชียงราย
Total 9 lists.