ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บริกร (เด็กรถ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานพัสดุประจำสาขาเชียงใหม่ (เพศหญิง) ไม่ระบุ เชียงใหม่
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์-อะไหล่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ (บัสโฮสเตส) (หลายตำแหน่ง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.