ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเพลาและเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกออกแบบ(Naval Architecture) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
IT Support ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 12 lists.