ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนงานขายโครงการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ขาย ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
ช่างไม้ ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการแผนกออกแบบ(Naval Architecture) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 15 lists.