ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์พัสดุ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างเพลาและเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.