ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประสานงานต่างประเทศ 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอิเล็คทรอนิคส์/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมควบคุ... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าขายกรุงเทพ และ หัวหน้้าขายต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.