ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 15,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
พนักงานตัดสติ๊กเกอร์ (Part-Time) 6,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |