ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Audit (สัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงานได้ทันที) 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมเครื่องดนตรี 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดส่ง 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เลขาเซลล์ (สัมภาษณ์ ทราบผลทันที) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.