ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการสโตร์ - ชาย 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Messenger (จักรยานยนต์) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายงานอาคารและซ่อมบำรุง 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Product Specialist (Engineer) 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.