ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการสโตร์ 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Product Specialist (Engineer) 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Project Engineer 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Purchasing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) 16,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.