ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนังงานเช็คสต๊อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.