ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส่วนบริหารการเงิน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูลและรา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |