ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย (ส่วนนิติกรรมสัญญา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ / Call Center (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่ธุรการ และ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.