ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000 - 15,000 ฉะเชิงเทรา
Total 2 lists.