ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000 - 15,000 ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโส ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 3 lists.