ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วน!!!!! 40,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศจีน 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบัญชี Audit 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.