ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายสินค้างานหัตถกรรม (ร้านสำนักงานใหญ่ พระร... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถขนส่ง(ด่วน.เริ่มงานทันที) 8,000 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า (อาหารแปรรู... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.