ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนา Mobile Application 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 17,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายงานสินค้าหัตถกรรม (สำนักงานพระราม 4) ด่... 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.