ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างควบคุมเครื่องพับเหล็ก 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ Project Manager 30,000 - 40,000 ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุงงานเคาน์เตอร์ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างควบคุมเครื่อง CNC 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.