ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Network & System support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Solution Service ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
administrative officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
MULTIMEDIA EDITOR (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ) 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.