ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างกลึง จ.ระยอง ไม่ระบุ ระยอง
ช่างซ่อมบำรุง จ.ระยอง ไม่ระบุ ระยอง
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ -
ธุรการ จ.ระยอง ไม่ระบุ ระยอง
พนักงานขาย จ.นครราชสีมา ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 11 lists.