ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-แคชเชียร์ (Cashier) ประจำ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Graphic Design ออกแบบสิ่งพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำทรีทเมนท์/Beauty Therapist ประจำสาขา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการบริษัทฯ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.