ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อาวุโส) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / Audit Call 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กฎหมาย (อาวุโส) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.