ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ QC ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานทั่วไป 9,000 - 15,000 ปทุมธานี
IT Support ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกฝึกอบรม) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 7 lists.