ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ QC ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานทั่วไป 9,000 - 15,000 ปทุมธานี
ช่างเชื่อม,ช่างเชื่อมฝึกหัด ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรวางแผนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 4 lists.