ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าการฝ่ายบัญชี 25,000 - 40,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ออกแบบฝ่ายศิลป์: Art design 25,000 - 40,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ห้อง MCR (ห้องออกอากาศ) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 20,000 - 35,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.