ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Officer 25,000 - 40,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ออกแบบฝ่ายศิลป์: Art design 25,000 - 40,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ IT support 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล: Human Resources officer 25,000 - 35,000 นครปฐม
Total 14 lists.