ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน: Account... 35,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 35,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 20,000 - 35,000 นครปฐม
นิติกร 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.