ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 35,000 นครปฐม
นิติกร 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ IT support 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล: Human Resources officer 25,000 - 35,000 นครปฐม
Total 13 lists.