ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 20,000 - 35,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 35,000 นครปฐม
นิติกร 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผุ้จัดการคลังสินค้า 50,000 - 75,000 นครปฐม
Total 14 lists.