ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกร 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย: Sales officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผุ้จัดการคลังสินค้า 50,000 - 75,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ IT support 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล: Human Resources officer 25,000 - 35,000 นครปฐม
Total 13 lists.