ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เลขานุการองค์กรและกิจการผู้ถือหุ้น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน จำนวนมาก 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำ Line ผลิต 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.