ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขนส่งสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถขนส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.