ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผช.ผจก.แผนกผลิต ด่วนมาก!! ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หัวหน้างานผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผช.ผจก.แผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนง.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผจก.แผนกการค้าสากล (Export Manager) ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 12 lists.