ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.วิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หนง.ขายและการตลาด ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.วางแผนการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.วางแผนการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 4 lists.