ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.ควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผช.ผจก.แผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หนง.วิศวกรรมกระบวนการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.จัดซื้อ ด่วนมาก!! ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผจก.แผนกการค้าสากล (Export Manager) ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 9 lists.