ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท. แม่พิมพ์ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หนง.ขายและการตลาด ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.วางแผนการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.วางแผนการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.ประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 6 lists.