ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผช.ผจก.แผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท. แม่พิมพ์ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.ขาย ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
จนท.ควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
หนง.ขายและการตลาด ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 6 lists.